Officiele publicatie

]Aanvraag omgevingsvergunning Lindenburghlaan ong. te Steenbergen

Op 10 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de nieuwbouw van verpleeghuis de Lindenburgh, gelegen aan het perceel Lindenburghlaan ong., kadastraal bekend onder sectie W nummer 3937 te Nieuw-Vossemeer.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003151.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.