Nieuwsbericht Werkzaamheden in Dinteloord

Gepubliceerd op: 13 juli 2017

Op maandag 24 juli start aannemer Wegenbouw 2000 BV in opdracht van de gemeente Steenbergen  met het woonrijp maken van bouwplan Oostgroeneweg in Dinteloord.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van wegen, parkeervakken, trottoirs en openbare verlichting. Ook worden plantvakken en bomen aangebracht. Het gaat om werkzaamheden aan De Galjoen, de Brigantijn en Pinas.

Planning

Maandag 24 juli wordt begonnen met de werkzaamheden. We streven ernaar om eind dit jaar klaar te zijn met alle werkzaamheden. Afhankelijk van weer, planningen en beschikbare capaciteit, kan de planning van de uitvoering nog veranderen.

Bereikbaarheid

Vooruitlopend op de werkzaamheden binnen het project is de ontsluiting richting de Witte de Withstraat aangelegd, zodat de wijk altijd bereikbaar is.

Bij de werkzaamheden worden gedeelte van de straat afgesloten. We zorgen ervoor dat percelen altijd bereikbaar zijn via loopschotten of een verharding. Hiermee wordt de overlast zo beperkt mogelijk houden.

Weersomstandigheden

De openbare ruimte bestaat uit groen en bestrating. Al deze elementen komen het beste tot hun recht als deze worden aangelegd bij goede weersomstandigheden. Seizoenen met veel regen en vorst zijn geen goede momenten om het openbaar gebied in te richten. De grond is te hard of te nat waardoor straten inzakken (en kuilen ontstaan) of planten kapot gaan omdat ze verdrinken. Goede weersomstandigheden zijn daarom essentieel om uw omgeving zo goed mogelijk in te richten. Om deze reden leggen we het openbaar gebied aan op momenten dat het seizoen dit toelaat.

Informatie

Bewoners hebben een brief ontvangen van de aannemer Wegenbouw 2000 BV.  Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met Ronnie Pot via het telefoonnummer 140167

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig