Nieuwsbericht Waterschap Brabantse Delta start baggerwerkzaamheden en vervangen beschoeiing in de Boomvaart

Gepubliceerd op: 25 januari 2018

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen starten donderdag 1 februari met baggerwerkzaamheden op het traject van de Boomvaart ten noorden van de Polderwatering nabij Welberg aan de kade in Steenbergen. Ook worden op een aantal trajecten de beschoeiingen vervangen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni 2018 afgerond. De weersomstandigheden spelen hier een rol bij.

Het baggerwerk kan in de directe omgeving enige overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. We streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten?

Kijk dan op www.brabantsedelta.nl of de nieuwsbrief die direct omwonenden hebben ontvangen.

Zie ook:

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig