Nieuwsbericht Start werkzaamheden Steenbergen Zuid fase 1

Gepubliceerd op: 23 juni 2017

Volgende week wordt gestart met het project "Herinrichting Steenbergen Zuid fase 1". Met dit project wordt de wateroverlast in de wijk Steenbergen Zuid aangepakt en geven we een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte. Met aanpassingen aan de weg, de bestrating en het groen verbeteren we ook de uitstraling van de buurt.  De activiteiten die plaats gaan vinden zijn:

  • De verhardingen worden (deels) vervangen door nieuwe verhardingen;
  • Er wordt een overstortriool aangelegd in de Plataanstraat, Esdoornstraat en Lijsterbesstraat;
  • Er wordt een riool aangelegd voor het afkoppelen van hemelwater;
  • Het openbaar groen en de verlichting wordt in fases opnieuw aangebracht en geplaatst.


Planning en fasering

In week 25 wordt de bouwplaats ingericht. In de Lijsterbesstraat ter hoogte van de Acacialaan zal een directiekeet komen te staan en ter hoogte van het in de volksmond genoemde "oefenhoek van de Welberg" aan de Seringenlaan komt een opslag depot. In week 26 wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van het project. Er wordt begonnen aan de Seringenlaan. In de week van 3 juli- 7 juli  vinden de eerste werkzaamheden plaats in de Amaryllisstraat en de Primulastraat en aan de Zilverdenstraat en het Azaleastraat. In de bouwvakvakantie (31 juli tot en met 18 augustus)  zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden en zal de verharding worden gesloten zodat uw woning normaal bereikbaar is. Direct omwonenden worden, voor de start van de werkzaamheden aan de desbetreffende straat, geïnformeerd. De werkzaamheden dienen uiterlijk eind 2017 gereed te zijn.

Alert

De afgelopen periode zijn er in Steenbergen Zuid verschillende vernielingen gepleegd. We roepen mensen op om alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de politie via het algemene nummer van de politie 0900-8844 en bij acuut gevaar via 112.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig