Nieuwsbericht Resultaten enquête visie CentrumHaven Dinteloord bekend

Gepubliceerd op: 08 november 2017

De resultaten van de tweede enquête voor de visie CentrumHaven Dinteloord zijn bekend. Hieruit komt naar voren dat inwoners uit Dinteloord het vooral belangrijk vinden de haven aan te pakken. Een andere wens is éénrichtingsverkeer in de straat Raadhuisplein, tussen Princenhof en Oostzijstraat. Daarnaast wordt ook eenheid in het straatmeubilair en bestrating aangedragen als verbetering. De uitkomsten worden de komende maand verwerkt in een visie. Het college wil deze visie in december aan de gemeenteraad aanbieden ter vaststelling.

260 belangstellenden namen deel aan de tweede enquête. Uit deze antwoorden kwam heel duidelijk één prioriteit, en dat is het aanpakken van de haven. Wethouder Cors Zijlmans: "We willen hier snel mee gaan starten. Daarom hebben we besloten om op dit onderdeel niet te wachten totdat de ruimtelijke visie is vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Dat kan namelijk nog zo'n vier maanden duren. Maar willen we nu al starten met het maken van een uitvoeringsplan voor de haven. Dit betekent dat we ongeveer vier maanden winst boeken in de voorbereiding, maar niet dat er binnen een half jaar een nieuwe haven ligt. Ruw geschat kunnen de werken in het vierde kwartaal van 2018 starten."

Achtergrond

CentrumHaven Dinteloord is het plan voor en door Dinteloord. De invulling ligt in handen van de inwoners zelf. Er is een regiegroep die het proces begeleidt. De regiegroep bestaat uit inwoners, ondernemers en de dorpsraad, met ondersteuning van adviesbureau Nieuw Blauw en medewerkers van de gemeente Steenbergen. In juni 2017 zijn de wensen van inwoners opgehaald. Deze zijn uitgewerkt tot een topambitie (het maximaal haalbare) door middel van een ambitiekaart.

De ambitiekaart  is vervolgens in september voorgelegd aan de inwoners. Zij konden hun mening geven op de plannen voor het centrum, de haven en het gebied ertussen via de website www.centrumhavendinteloord.nl. Daarbij is er veel ambitie voor (te) weinig ruimte. Die conflicten vragen om keuzes: minder parkeren maar mooiere verblijfsruimte of andersom? Met de uitkomsten uit de enquête wordt het plan verder uitgewerkt.

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over de visie. Dan is duidelijk wat er wel en niet moet gebeuren. Nadat de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld wordt het uitvoeringsprogramma gemaakt.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig