Mevrouw J.A. van de Meeberg-Strootman uit Dinteloord

Jo van de Meeberg is nog steeds actief als bestuurslid van de afdeling Dinteloord/Steenbergen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Dat doet ze al vanaf 199. Buiten haar bestuursfunctie bezorgt ze al vele jaren het landelijke ANBO-magazine elke twee maanden bij de leden.

Al vanaf 1995 is mevrouw Van de Meeberg als vrijwilligster actief bij het woonzorgcentrum De Nieuwe Haven. Ze verricht er diverse werkzaamheden, waaronder het assisteren tijdens hobbydagen en handvaardigheidsmiddagen. Ze organiseert er de jaarlijkse boekenverkoop en verzorgt de interne postbezorging.

Vanaf 2000 collecteert Jo van de Meeberg al jaarlijks voor de lokale Plusbus en sinds 2005 doet ze dat ook elk jaar voor de Alzheimerstichting. Als andere goede doelen een beroep op haar doen, dan collecteert ze ook voor die instellingen. Dat deed ze ook al als kind toen ze opgroeide aan de Boompjesdijk. Jaarlijks verzorgde mevrouw Van de Meeberg de lotenverkoop voor de afdeling Dinteloord van De Zonnebloem. Voor de Harmonie Volharding Dinteloord heeft ze 25 jaar lang het donateursgeld opgehaald.

Vele jaren heeft ze het clubgebouw van duivenvereniging Steeds sneller schoongehouden.

Gelet op de aard, de duur, uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, met als zwaartepunt haar inzet op het terrein van (ouderen)welzijn, heeft Zijne Majesteit haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig