Nieuwsbericht Maritieme Veiligheid

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017

Burgemeester Van den Belt, Loco-burgemeester Zijlmans en de veiligheidsadviseur van gemeente Steenbergen hebben op woensdag 11 oktober 2017 een netwerkbijeenkomst "Maritieme Veiligheid" op het Schelde-Rijnkanaal bezocht. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant én Veiligheidsregio Zeeland.

Incidentbestrijding op het Schelde-Rijnkanaal

Tijdens deze bijeenkomst zijn zij, maar ook burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van naburige gemeenten, Rijkswaterstaat, Brandweer, politie en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bijgepraat over de incidentbestrijding op het Schelde-Rijnkanaal. De incidentbestrijding is uitgewerkt in het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (= IBP DW). In het IBP DW zijn afspraken tussen beide veiligheidsregio's uitgewerkt en zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd.

Presentaties

De netwerkbijeenkomst is gehouden op een varend platform. Tijdens het varen werden diverse presentaties gehouden en als afsluiting zijn zij geconfronteerd met een (in scene gezet) incident op een passerend schip. Burgemeester Van den Belt, Loco-burgemeester Zijlmans en de  veiligheidsadviseur zijn ooggetuige geweest van de vakkundige inzet van vaartuigen en bemensing van beide veiligheidsregio's tijdens dit incident.

Foto van verschillende vaartuigen en bemensing daarvan

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig