Nieuwsbericht Lezing van professor Han Leune over fort Henricus

Gepubliceerd op: 19 oktober 2016

Op woensdag 26 oktober 2016 geeft professor Han Leune, op uitnodiging van de Heemkundekring De Steenen Kamer, een lezing over  fort Henricus in gemeenschapshuis de Vaert in Welberg.

Fort Henricus

Fort Henricus werd in 1626 gebouwd en speelde vanaf 1628 een belangrijke rol als vesting in de West-Brabantse Waterlinie (zie hiervoor www.vriendenwbwl.nl). Architect was de beroemde vestingbouwkundig ingenieur David van Orliens, wiens rol als bouwheer spoedig werd overgenomen door Jacob Vleugels. De vesting omvatte vijf bolwerken die deels buitendijks lagen (in de gorzen van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet) en deels in de Graaf Hendrikpolder. De militairen die er garnizoen hielden stonden onder het bevel van de commandeur van Steenbergen. Het fort kwam buiten gebruik toen de vesting Steenbergen in de periode 1812-1819 werd ontmanteld. In 1827 werd het fortterrein aan een particulier ten behoeve van de landbouw verkocht. Anno 2016 zijn de contouren nog in het landschap herkenbaar. Eigenaar van het fort is thans de vereniging Natuurmonumenten.

Emeritus hoogleraar sociologie

Professor Han Leune (oud-Steenbergenaar) is als emeritus hoogleraar sociologie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op zijn naam staan diverse studies over Staatse forten in Zuid-West Nederland en in België. Bijzonderheden daarover (en over zijn persoon en ander wetenschappelijk werk) zijn te vinden op zijn website: www.hanleune.nl.

Presentatie van voorlopige resultaten bronnenonderzoek

In 2017 zal de restauratie van het fort (waarmee al een begin is gemaakt) verder ter hand worden genomen in het kader van een meeromvattende revitalisering van de West-Brabantse Waterlinie. Meer informatie hierover op: www.westbrabantsewaterlinie.eu. Over de geschiedenis van het fort is nog maar weinig opgehelderd. Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek is Han Leune bezig om er een boek over te schrijven dat vermoedelijk in het voorjaar van 2017 zal verschijnen. Daarin zal ook ruim aandacht worden besteed aan het functioneren van de waterlinie tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Tijdens de lezing op woensdag 26 oktober zal professor Leune de voorlopige resultaten van zijn speurwerk presenteren. De avond start om 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden van de heemkundekring en 5 euro voor niet-leden. Gelieve van te voren opgeven bij Gerard Baten (gebaten025@ziggo.nl).

Datum en tijd:  woensdag 26 oktober 2016, 19.30 uur.
Plaats: Gemeenschapshuis De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, 4651 XE Steenbergen (Welberg).
Organisatie: Heemkundekring De Steenen Kamer te Steenbergen.
Aanmelding bij: Gerard Baten (gebaten025@ziggo.nl).
Toegang: gratis voor leden van de kring en 5 euro voor niet-leden.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig