Nieuwsbericht Kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen: convenant tussen partijen ondertekend

Gepubliceerd op: 05 april 2017

De besturen van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, Stichting Vraagwijzer en Stichting Wijzijn Traversegroep hebben samen met de gemeente Steenbergen op 23 maart hun handtekening gezet onder het convenant. Met deze samenwerking geven we een kwaliteitsimpuls aan het welzijnswerk.

Ondertekening convenant

Met de ondertekening van het convenant zijn alle partijen overeengekomen dat we in gezamenlijkheid aan het werk gaan om de kwaliteitsimpuls voor het welzijnswerk vorm te geven. Dit convenant is tot stand gekomen nadat parijen op 6 februari jongstleden door de gemeenteraad opgeroepen zijn om opnieuw in overleg te treden.

Kwaliteitsimpuls

Dit traject moet erin resulteren dat er eind 2017 een advies aan de gemeenteraad ligt hoe de kwaliteitsimpuls vorm krijgt. In 2018 zal het advies dan geïmplementeerd worden. De inhoud van de kwaliteitsimpuls moet tegelijkertijd van een advies voorzien worden hoe de organisatie er uit komt te zien waar het welzijnswerk in Steenbergen wordt ondergebracht.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig