Nieuwsbericht Inloopavonden Omgekeerd Inzamelen waardevol

Gepubliceerd op: 21 april 2017

Op 7 maart startte de gemeente met een bijeenkomst over het Omgekeerd Inzamelen voor de dorpsraden en stadsraden. Aansluitend zijn er 7 inloopavonden geweest waar de gemeente in gesprek is geweest met de bewoners. Niet alleen is er uitleg gegeven over het project Omgekeerd Inzamelen ook hebben inwoners zinvolle input gegeven over de concept locaties van de ondergrondse containers.

Aftrap

Wethouder Marijke Vos trapte op 7 maart af met een bijeenkomst over het Omgekeerd Inzamelen voor de dorpsraden en de stadsraad. Alle partijen waren vertegenwoordigd. Wethouder Vos gaf uitleg over het project Omgekeerd Inzamelen; het waarom, hoe, en wanneer er stappen worden gezet. Zij vroeg de aanwezigen om de rol van ambassadeur in dit traject op zich te nemen. Aan deze vraag werd direct al gehoor gegeven door aanwezig te zijn op de inloopbijeenkomsten en mee te denken over de concept locaties.

Inloopbijeenkomsten

Daarna volgden er 7 inloopbijeenkomsten in alle kernen waar alle inwoners persoonlijk voor waren uitgenodigd. Deze waren met name bedoeld om voorlichting te geven over het concept locatieplan van de ondergrondse containers. De opkomst was niet erg hoog maar de bijeenkomsten waren zeker waardevol. In persoonlijke gesprekken kon de gemeente onrust wegnemen. Zijn er praktische vragen beantwoord over de inzameling op zich, over het systeem en de reden waarom de gemeente dit doet. Daarnaast zijn mensen geholpen bij het formuleren van de zienswijzen en verzoeken om gebruik te maken van andere locaties. Verder kwamen onderwerpen als angst voor bijplaatsingen aan de orde. Speciaal voor dit traject wordt er extra ingezet op handhaving en communicatie.

Ook is er nog een bijeenkomst voor de ouderen geweest. Hier kon men terecht met allerlei vragen over het omgekeerd inzamelen. De opkomst was groot. Er werd gevraagd om rekening te houden met de minder validen mens. Wat als een dergelijke inwoner niemand heeft die hem of haar kan helpen? Dan is er sprake van maatwerk en zoekt de gemeente naar een oplossing. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de demo ondergrondse container. Veel vragen waren er ook over wat er precies in de betreffende containers aan huis mag.

Stap voor stap worden de inwoners op de hoogte gesteld van het traject. Extra voorlichting over afval/grondstoffenscheiding hoort hier ook bij. De gemeente heeft het ervaren als waardevolle bijeenkomsten

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig