Nieuwsbericht Inloopavond herinrichting Steenbergen-Zuid fase 2 goed bezocht

Gepubliceerd op: 12 september 2017

Gisteren organiseerden wij een inloopavond voor de herinrichting van Steenbergen-Zuid fase 2. Bijna 80 inwoners maakten gebruik om naar het voorlopig ontwerp van de wijk te komen kijken en hierop te reageren. Een hele mooie opkomst!

Foto Inloopavond Steenbergen Zuid

Reacties op het plan

We kregen veel vragen over de wateroverlast van 1,5 week geleden en de grondwaterstanden. Verder hebben we veel vragen en adviezen gekregen over de richting van het eenrichtingsverkeer Geraniumstraat, Goudenregenstraat, Zonnebloemstraat, Orchideestraat en een gedeelte van de Irisstraat. Positieve reacties kregen we ook. Zoals op het vervangen van de bomen in de Irisstraat door nieuwe bomen, de nieuwe bestrating binnen de gehele wijk, de opzet en aanpak van het plan en het afkoppelen van de riolering in een deel van de wijk. Hierdoor wordt het regenwater, wat op verhard oppervlakte zoals bestrating valt, eerder afgevoerd door een apart riool en wordt het andere riool binnen het gebied ontlast. We verwachten dat hierdoor de wateroverlast af zal nemen. Al moeten we wel realistisch zijn dat bij extreme regenbuien rioleringen dit water niet snel genoeg kunnen afvoeren.

Vervolg uitwerking plan

We nemen de opmerkingen, ideeën en adviezen mee in de verdere uitwerking van het plan. Zodra de plannen definitief zijn, sturen wij een verslag van de avond toe aan de inwoners van fase 2 met daarbij een tekening van de wijk

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig