Nieuwsbericht Informatieavond 12 oktober 2016 over bodemsanering Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer

Gepubliceerd op: 04 oktober 2016

In de jaren negentig werd op de locatie Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer onderzoek uitgevoerd naar de bodemverontreiniging met arseen. Het arseen werd in de jaren '50 en '60 gebruikt als pesticide in de landbouw. De provincie heeft in 1999 vastgesteld dat sprake is van een ernstige en spoedeisende verontreiniging vanwege de verspreidingsrisico's. Daarbij is ook vastgesteld dat géén risico's aanwezig zijn voor de mens of de natuur.

De bron van de vervuiling is een voormalige spoelput op het perceel Kortendijk 2, waarin tanks met bestrijdingsmiddelen werden schoongemaakt. De spoelput was aangesloten op het toenmalige slotenstelsel. Het arseen kon zich via de sloten verspreiden naar het grondwater. Het gebied met de grondwatervervuiling is ongeveer honderd bij honderd meter rondom de Kortendijk 2 en omvat zo'n 30 woningen. Een gezondheidsonderzoek van de GGD wees uit dat het landbouwgif geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Sanering

In 1999 stelde de provincie Noord-Brabant vast dat de sanering binnen 15 jaar moet plaatsvinden. In 2013 heeft de provincie de zaak weer ter hand genomen. Er zijn nog een aantal noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en de voorbereidingen voor de sanering zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2017 gestart gaat worden met de bodemsanering. Het huis en de bedrijfsgebouwen moeten worden gesloopt om ook de verontreiniging daaronder weg te kunnen nemen. De grondwatervervuiling rondom Kortendijk 2 wordt nog enkele jaren in de gaten gehouden.

Openbare informatieavond

Op woensdagavond 12 oktober 2016 om 19.30 uur zal een openbare informatieavond worden gehouden in Dorpsherberg de Sterke Duvel, Hoogte 4, 4681 AB Nieuw-Vossemeer. De provincie zal met haar adviseur Tauw bv een presentatie geven over de voorgenomen bodemsanering. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens deze informatieavond.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider van de provincie Noord-Brabant, de heer J. Hegmans (email: jhegmans@brabant.nl).

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig