Nieuwsbericht Herinrichting Helfrichstraat en omgeving start op 9 oktober

Gepubliceerd op: 04 oktober 2017

Wie                  :           Aannemer Krinkels bv;

Wat                 :           Herinrichting Helfrichstraat e.o.;

Waar               :           Dinteloord – Helfrichstraat, Van Speykstraat, Van der Hulststraat en Kortenaerestraat;

Wanneer         :           Van 9 oktober 2017 t/m 22 december 2017;

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van nieuwe parkeervakken en drempels, het vernieuwen van tegels in de trottoirs, het vernieuwen van de opsluitbanden langs de rijbaan en trottoirs en het vernieuwen van het regenwater riool bij de garageboxen achter de Helfrichstraat. De bestrating van de rijbaan wordt hergebruikt.

Er wordt gewerkt in 8 fases:

  • Fase 1: Kortenaerestraat en doorsteek van de Steenbergseweg naar de Kortenaerestraat;
  • Fase 2: Van Speykstraat;
  • Fase 3: Van der Hulststraat
  • Fase 4: Terrein bij garageboxen Van der Hulststraat;
  • Fase 5: Helfrichstraat van nummer 4 tot het kruispunt bij de Dorus Rijkersstraat;
  • Fase 6: Helfrichstraat van nummer 1 tot nummer 4, inclusief de Kiss & Ride strook aan de Van Speykstraat en het betonpad aan achter de Helfrichstraat achter nummer 4 t/m nummer 14;
  • Fase 7: Plantsoen aan de Van der Hulststraat;
  • Fase 8: Parkeerterrein naast Van Speykstraat nummer 1.


De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Krinkels BV uit Wouw.

Bereikbaarheid/afvalinzameling

De bewoners van het projectgebied worden geïnformeerd door een bewonersbrief die verstuurd zal worden door de aannemer. De woningen blijven zoveel als mogelijk bereikbaar door middel van loopschotten. Ook draagt de aannemer zorg voor het verplaatsen van de afvalbakken t.b.v. de afvalinzameling.

Bij vragen kunnen inwoners contact opnemen met de uitvoerder van Krinkels:

Wilco Noteboom, wilco.noteboom@krinkels.nl, telefoon: 06 51 10 39 29

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig