Nieuwsbericht Geschil terrassen op Kruislandse Marktplein beslecht

Gepubliceerd op: 05 oktober 2016

Aanleiding

Op 24 september 2015 stelde de gemeenteraad van Steenbergen het Paraplubestemmingsplan 2015 vast. Onderdeel hiervan was de mogelijkheid voor restaurant De Commerce en Restaria Centrum om terrassen te plaatsen op het Marktplein in Kruisland. Tegen dit besluit tekende een bewoner aan de Markt beroep aan. De bewoner was tegen het plaatsen van terrassen op het plein.

Geen terras tijdens behandeling van beroep

Begin 2016 schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het onderdeel van het bestemmingsplan voor het deel aan de Markt in Kruisland. De voorzieningenrechter was van oordeel dat, gelet op het belang van de bewoner, de inhoudelijke behandeling van het beroep in de bodemprocedure moest worden afgewacht. Hierdoor moesten de terrassen van café restaurant De Commerce en Restaria Centrum op het marktplein verwijderd worden. Als tussenoplossing werd het terras van De Commerce op het parkeerterrein achter de horecagelegenheid geplaatst. Voor Restaria Centrum was dit of een vergelijkbaar alternatief niet mogelijk.

Overeenstemming bereikt

De inhoudelijke behandeling van het beroep diende op 29 juni 2016 voor de meervoudige kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de behandeling werd benadrukt dat het voor alle partijen het beste zou zijn om met elkaar in gesprek te gaan en op deze wijze tot overeenstemming te komen. Met dit advies is er overlegd en overeenstemming bereikt tussen de partijen.

Afspraken

Er zijn afspraken gemaakt de periode en tijdstip waarop het terras geplaatst mag worden en over de afstand van het terras tot de gevel van de woningen Markt 2 en 4. Het beroep is ingetrokken. De rechter hoeft daardoor geen uitspraak meer te doen. Het geschil is hiermee naar ieders tevredenheid opgelost.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig