Nieuwsbericht Gemeenten tekenen contract met Thuiszorg West-Brabant voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg

Gepubliceerd op: 27 december 2017

De gemeenten Bergen op zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht hebben vandaag, donderdag 21 december, een contract getekend voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

Wethouders Eef Schoneveld (Moerdijk), Lars van der Beek (Woensdrecht), Cor van Geel (Steenbergen), Ruud Dijkers (lid Raad van Bestuur TWB), Corne van Poppel (Roosendaal), Yvonne Kammeije

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ van 0-18 jaar. De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0-4 jaar. De GGD West-Brabant voert voor deze gemeenten de JGZ voor de kinderen en jeugdigen van 4-18 jaar uit. Basis voor de overeenkomst is de visie "een nieuw basistakenpakket JGZ in West-Brabant" waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen van 0-18 jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het nieuwe pakket is meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben.

Looptijd

De overeenkomst gaat in op 1 januari aanstaande voor de duur van vier jaar en eindigt op 31 december 2021. De zes gemeenten hebben samen de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in overleg tussen de zes gemeenten en de opdrachtnemer. De keuze voor een overeenkomst voor een periode van (de maximale) 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, is gemaakt omdat het dienstverlening betreft waarbij een bepaalde continuïteit belangrijk is.

Continuïteit en kwaliteit

Wethouder Cor van Geel geeft aan dat met het sluiten van de overeenkomst de continuïteit en kwaliteit van de huidige dienstverlening is geborgd. "TWB is in Steenbergen de partij die al jaren naar tevredenheid uitvoering geeft aan de JGZ voor kinderen van 0-4 jaar en is daarom goed lokaal verankerd in de Steenbergse samenleving".

Ondertekening contact met Thuiszorg West-Brabant uitvoering van de jeugdgezondheidszorg

Plustaken

De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af. Daarnaast kunnen ze, al naar gelang de lokale behoefte, extra taken (Plustaken) afnemen.

De gemeente Steenbergen neemt als plustaak vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) af bij TWB. Daarnaast neemt Steenbergen extra uren af voor de integrale inzet van de jeugdverpleegkundige in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze uren worden onder andere ingezet voor samenwerking met de 7 jeugdprofessionals die bij het CJG werken en voor het maandelijkse babycafé op de eerste woensdagochtend van de maand.

Locaties

In de gemeente Steenbergen is Thuiszorg West-Brabant op vier locaties te vinden. De inloopspreekuren voor kinderen van 0-18 jaar zijn:

  • in Steenbergen op de locatie van de bibliotheek, Blauwstraat 30, op dinsdag van 9.00-9.30 uur
  • in Dinteloord op de Westgroeneweg 47 op dinsdag van 13.00-13.30 uur
  • in Nieuw-Vossemeer in KOV Blozekriekske & Toerdeloo, Dortmuntstraat 9, op donderdag 9.00-9.30 uur in de even weken, niet in de schoolvakanties
  • in Kruisland in KOV Hummeltje & Toerdeloo, Graaf Engelbrechtstraat 14 op donderdag van 13.00-13.30 uur in de even weken, niet in de schoolvakanties.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig