Nieuwsbericht Focus bibliotheken in Steenbergen verandert

Gepubliceerd op: 20 december 2017

Speerpunten: voorkomen laaggeletterdheid en stimuleren mediawijsheid, bibliotheek Dinteloord verplaatst naar basisscholen en breidt collectie uit

De bibliotheken in de gemeente Steenbergen gaan zich meer richten op het voorkomen van laaggeletterdheid, het stimuleren van mediawijsheid en het bevorderen van het leesplezier. Dat is de wens van de bibliotheek en het college van B&W van de gemeente Steenbergen. Om dit te bereiken wordt de fysieke bibliotheek in Dinteloord verplaatst naar de drie basisscholen. Elke school krijgt een eigen, specifiek op de jeugd gerichte, collectie. Op één school wordt een fysieke bibliotheek voor volwassenen ingericht met een actuele en aantrekkelijke collectie. De wens is om ook in de toekomst in de overige kernen van de gemeente de wijziging van de bibliotheek naar de scholen mogelijk te maken. In januari 2018 legt het college de koerswijziging ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Als de raad instemt, is het streven dat de bibliotheken na de zomervakantie van 2018 verhuisd zijn.

Een toekomstgerichte bibliotheek

Dat een verandering nodig is, blijkt wel uit dalende bezoekersaantallen en aan de andere kant een toename van laaggeletterdheid. Zowel onder jongeren als volwassenen. De bibliotheek, de scholen en de gemeente trekken samen op om een toekomstgerichte bibliotheekfunctie te creëren in de gemeente. De bibliotheek, de Dinteloordse basisscholen en het college wil de bibliotheek in Dinteloord van één locatie verhuizen naar drie locaties op de basisscholen. In de basisschool de Regenboog komt ook een ruime collectie voor volwassenen. De Regenboog, de Groen van Prinsterer en de Petrus en Paulus zijn blij met de ontwikkeling. Zo zegt Francis van Groenestijn van de Petrus en Paulus school: "Beter het boek naar ieder kind dan een kind naar het boek!"

Laaggeletterdheid, voorkomen is beter dan bestrijden

De laatste jaren krijgen de bibliotheken in Steenbergen steeds minder bezoekers over de vloer. Dit terwijl laaggeletterdheid in Nederland, ook in West-Brabant, de laatste tien jaar alleen maar toegenomen is. Zo is één op de negen inwoners in onze regio laaggeletterd en heeft moeite om mee te komen in de samenleving. Ook verlaat 25% van de kinderen de basisschool met een taalachterstand van ruim twee jaar. Mediawijsheid wordt ook steeds belangrijker. Dit vraagt om een andere aanpak van het bibliotheekwerk. Het voorkomen van laaggeletterdheid is hierbij een hele belangrijke taak. De bibliotheken willen actief samenwerken met de basisscholen en hen ondersteunen op het gebied van lees- en taalvaardigheid en mediawijsheid. Onderzoek laat zien dat goede lezers niet alleen beter scoren op het gebied van taalvaardigheid en intelligentie, maar ook succesvoller zijn op school. Leren begint dus bij lezen.

Bibliotheken in de gemeente Steenbergen

Het bibliotheekwerk in de gemeente Steenbergen kent al jaren twee fysieke bibliotheken in Steenbergen en Dinteloord en twee servicepunten in Nieuw-Vossemeer en Kruisland. Jongeren in Dinteloord maken nu ook al veelvuldig gebruik van de bibliotheken in Steenbergen en Bergen op Zoom. Het is daarom  belangrijk om goed te kijken naar de functie en de locatie van de bibliotheken. Er wordt gestart in Dinteloord met het verbeteren van de  bereikbaarheid van de collectie. Ook omdat daar het bezoekersaantal in verhouding sneller daalt dan op andere plekken.

Van één naar drie bibliotheken in Dinteloord met beter aanbod

De afgelopen tijd zijn er veel gesprekken geweest tussen de bibliotheek, de gemeente en de basisscholen in Dinteloord. Alle partijen onderschrijven het belang van een 'Bibliotheek op school'. Daarom komen er bibliotheken in alle drie de basisscholen in Dinteloord. Deze bibliotheken zijn specifiek op de kinderen gericht. De fysieke bibliotheek voor volwassenen, die nu te vinden is in het pand aan de Westvoorstraat 5 in Dinteloord, verhuist naar de Regenboogschool. Daarbij wordt de collectie die voor hen beschikbaar is geactualiseerd, maar  qua omvang wel iets kleiner. Daartegenover staat dat alle leden straks gebruik kunnen maken van de complete collectie van Bibliotheek Het Markiezaat, maar ook van andere bibliotheken in Nederland (inclusief e-books). Alle materialen kunnen digitaal worden besteld worden en zijn vervolgens af te halen in de fysieke vestiging.  De bedoeling is om in het nieuwe schooljaar 2018-2019 over te stappen naar de drie locaties. De ervaring die wordt opgedaan in Dinteloord wordt meegenomen bij de verkenning van de mogelijkheden in de andere kernen om daar de bibliotheek op school mogelijk te maken.

Reacties

Wethouder Cor van Geel van cultuur: "Ik ben blij dat het voorzieningenniveau in Dinteloord toeneemt en we met deze verandering maar liefst bijna 100% van de kinderen tot en met 12 jaar bereiken."

Harry Klink directeur van de bibliotheek Het Markiezaat: "Een leven lang leren en lezen is belangrijk. Deze verandering gaat hierbij helpen. En mochten er initiatieven zijn vanuit de bewoners om de leesvoorzieningen verder uit te breiden, dan staan wij hier voor open."

Remco Blom, Directeur PCBS Groen van Prinsterer: "Meer lezen en beter in taal. Dat kan het beste bereikt worden door het plezier in lezen te vergroten en daar hebben we de bibliotheek voor nodig! Met de bibliotheek in school zijn kennis, expertise én leuke boeken binnen handbereik. Top!"

Francis van Groenestijn, Directeur van de Petrus en Paulus school vindt het een goede ontwikkeling: "De bibliotheek op School levert een grote bijdrage aan de leesbevordering van de leerlingen op school.  De aanwezigheid van een collectie boeken en de expertise op het gebied van jeugdliteratuur vanuit de bibliotheek Markiezaat zal iedere leerling een impuls geven. Het leesplezier, de taalontwikkeling, woordenschat en het begrijpend- en technisch lezen krijgt op deze manier een positieve flow."

Gebruikers en partijen worden geïnformeerd

Op 25 januari 2018 besluit de raad of zij instemt met de wijziging. De huidige planning is dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 de nieuwe locaties in gebruik genomen zijn. Ruim voor die tijd zorgt de bibliotheek ervoor dat de betrokkenen (inwoners, de kinderen, huidige leden,  enzovoorts) goed geïnformeerd worden over de wijzigingen. Dit gebeurt nadat de raad de nieuwe visie en uitwerking heeft vastgesteld.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig