Nieuwsbericht Drie Brabantsewal gemeenten sluiten convenant over samenwerking

Gepubliceerd op: 23 november 2017

Op woensdag 22 november hebben de drie burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht een handtekening gezet onder het "Convenant Samenwerking Brabantse Wal". Met dit convenant wordt de samenwerking bekrachtigd van het meer gezamenlijk opereren van de gemeentebesturen.

Visie op samenwerken

De gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben net voor het zomerreces reeds gezamenlijk een visie op samenwerken vastgesteld. Uitgangspunt is dat samengewerkt wordt op onderdelen waar de gemeenten elkaar versterken en waar dat in het belang is van inwoners, bedrijven en organisaties. De essentie is versteviging van de samenwerking en van het gezamenlijk opereren van de gemeentebesturen.

De gemeenten op de Brabantse Wal gaan voor een duurzame (economische) ontwikkeling en behoud van een uniek natuurlandschap, voor een excellente leefomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. Samenwerken op deze thema's leidt tot een versterking van de Brabantse Wal, waar inwoners graag wonen, bedrijven zich willen vestigen en toeristen recreëren.

Ondertekening convenant

Ondertekening convenant door de drie burgemeesters

De gemeenteraden en colleges van B&W van de Brabantse Wal wensen de samenwerking te bekrachtigen in een convenant. Dit convenant is woensdagavond, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden officieel ondertekend door de burgemeesters.

Het tweede deel van de avond werd benut door met de raadsleden in gesprek te gaan over de uitvoeringagenda. In de uitvoeringsagenda worden concrete activiteiten benoemd op het gebied van de thema's Wonen, Werken en Recreëren.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig