Nieuwsbericht De Vlietdijk en Polderweg afgesloten op donderdag 11 januari en vrijdag 12 januari

Gepubliceerd op: 08 januari 2018

De Vlietdijk en Polderweg zijn van donderdag 11 januari 8.00 uur tot en met vrijdag 12 januari 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Waterschap Brabantse Delta test dan een noodpomp op de locatie van het gemaal Visvliet. Op deze locatie wordt een pomp geplaatst als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet. De pomp pompt dan het overtollige water vanaf gemaal Visvliet naar de Steenbergsche Vliet. Bij het gemaal is de opstelplaats van de noodpomp. Het water wordt via een leiding, die over de Vlietdijk komt te liggen, naar de Steenbergsche Vliet gepompt.

Kaart locatie van test noodpomp

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Een van de kerntaken van waterschap Brabantse Delta is veiligheid bieden tegen overstromingen bij extreme weersomstandigheden zoals een westerstorm of hoog water op de rivieren. Zo wordt het Volkerak-Zoommeer bij extreem weer en een hoge waterstand op het Hollandsch Diep, ingezet om tijdelijk water te bergen. De kans dat deze twee situaties samenvallen is klein.  Volgens berekeningen is de kans dat de waterberging gebruikt wordt klein; eens in de 1400 jaar. Vanwege de klimaatsverandering neemt de kans langzamerhand wel toe en zal naar verwachting het Volkerak-Zoommeer in 2050 eens in de 550 jaar ingezet worden.

Wanneer worden de noodpompen ingezet?

Als het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet, zal het water in het Volkerak-Zoommeer stijgen en moeten we de sluizen Benedensas en Mandersluis sluiten. Hierdoor kunnen de rivieren de Mark, Dintel en Vliet hun water niet meer kwijt. De waterstand op deze rivieren gaat dan omhoog. Om deze waterstand beter aan te kunnen, plaatst het waterschap mobiele pompen bij een aantal gemalen en worden op bepaalde locaties mobiele keringen geplaatst.

Meer informatie?

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Rath. U bereikt mevrouw Rath via telefoonnummer 06 11 61 47 38 of via e-mail t.rath@brabantsedelta.nl

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig