De heer J.A. Legierse uit Dinteloord

De heer Legierse is circa 17 jaar intensief betrokken geweest bij het bestuur van Woningcorporatie Dinteloord, aanvankelijk als bestuursvoorzitter, later als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Jan Legierse heeft in zijn periode als voorzitter enkele mooie projecten gerealiseerd, waarbij als voorbeelden moge gelden de herstructurering van het woningcomplex aan de burg. Mr. H. Popstraat en de realisatie van appartementen aan de Papiermolen. Beroepsmatig staat de heer Legierse nog altijd landelijk bekend als zeer deskundig op het gebied van betonreparatie. Enkele jaren was hij voorzitter van de branchevereniging en van een landelijk samenwerkingsverband in de betonreparatiebranche. Momenteel maakt hij nog deel uit van het College van Deskundigen in de Betonreparatie. De heer Legiers is iemand die in de uitoefening van zijn beroepsmatige werkzaamheden ‘met kop en schouders’ uitstak boven zijn collega’s, hetgeen blijkt uit zijn inzet in de genoemde landelijke beroepsorganisaties.

Van 1967 tot 1995 was Jan Legiers lid van de vrijwillige brandweer; een periode die hij als ieder ander begon als spuitgast maar – mede dankzij het volgen van opleidingen en trainingen – afsloot als bevelvoerder. Hij was binnen de brandweer ook actief als duiker.

Vanaf 2004 is de heer Legierse betrokken bij het behoud van de Petrus en Pauluskerk in Dinteloord. Zijn inzet wordt alom gewaardeerd.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten heeft Zijne Majesteit hem benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig