De heer A.M.J. de Ridder uit Dinteloord

Antoon de Ridder was van 1993 tot 2005 vicevoorzitter van de Harmonie Volharding Dinteloord. Sinds 2009 is hij voorzitter van het bestuur van die harmonie. Vanaf 1998 tot heden is hij ook bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Harmonie Volharding Dinteloord. Natuurlijk is hij ook muzikaal betrokken bij deze harmonie; hij speelt er al tientallen jaren de trompet. Rond de eeuwwisseling was Antoon  zo’n zes jaar voorzitter van het jaarlijkse Pinksterjeugdmuziekkamp waaraan de jeugd van een tweetal muziekverenigingen aan deelnam. Sinds 2004 is de heer

De Ridder vertegenwoordiger van de Harmonie Volharding Dinteloord in de stichting H15 (een koepelorganisatie voor alle muziekverenigingen in de gemeente Steenbergen) en werkt hij mee aan de organisatie van het evenement ‘Samen Muziek Maken Geblazen’. Hij organiseert al vanaf 2009 het jaarlijkse kerstconcert van Harmonie Volharding Dinteloord. Vanaf 2011 vindt hij ook nog tijd om voorzitter te zijn van de organisatie die jaarlijks het openluchtconcert ‘Prinslands Kreekfestijn’ organiseert. In 2011 richtte hij een dweilband op om bij diverse gelegenheden in Dinteloord op te treden.

Naast de muziek mocht ook het dorpshuis rekenen op zijn inzet. Van 1994 tot 2004 was de heer

De Ridder voorzitter van het voormalige dorpshuis Verenigingsgebouw ‘Ons Huis”, later Gemeenschapshuis Dinteloord. Vanaf 2004 tot heden is de heer De Ridder bestuurslid van de Beheersstichting van het Gemeenschapshuis Dinteloord.

Mede op basis van zijn bedrijfsmatige activiteiten was Antoon de Ridder van 1992 tot 2004 bestuurslid van Bouwend Nederland (destijds het NVOB), afdeling Brabant-West en van 1998 tot 2003 vicevoorzitter van Bouworganisatie Bukla. Van 1998 tot 2006 was hij voorzitter van de Samenwerkende Aannemers Steenbergen/Tholen en van 2001 tot 2005 bestuurslid van de landelijke Stichting Erkend Hoofdaannemer.

Gelet op de aard, de duur, uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn langdurige inzet voor het Gemeenschapshuis Dinteloord en diens rechtsvoorganger Verenigingsgebouw “Ons Huis”, heeft Zijne Majesteit hem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig