Nieuwsbericht College wil kapvergunning aanvragen voor platanen aan de Kruispoort in Steenbergen

Gepubliceerd op: 04 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen is bereid een aanvraag voor een kapvergunning te doen voor de platanen aan de Kruispoort in Steenbergen. Het college doet dit om gedeeltelijk uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad van 22 juni 2017 en om te zorgen voor een transparant besluitvormingsproces.

In het voorjaar van 2017 hebben bewoners van de Kruispoort in Steenbergen hun zorgen geuit aan de gemeenteraad over de veiligheid met betrekking tot de negen platanen aan de Kruispoort. De gemeenteraad heeft daarop op 22 juni 2017 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen zo spoedig mogelijk de negen platanen te kappen en zo het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

Monumentale bomen

Omdat de negen platanen op de 'Waardevolle en monumentale bomenlijst' staan, mogen ze enkel gekapt worden in uitzonderlijke situaties, zoals bij schade aan personen of gebouwen, bij ziekte van de boom of of bij onveiligheid voor de omgeving. Deze situaties moeten gegrond aangetoond kunnen worden. Tevens zijn de platanen opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Steenbergen als monumentale bomen met cultuurhistorische waarde.

Transparante besluitvorming

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er geen onveilige situatie is in de Kruispoort. Het college heeft ook geen argumenten om de bomen van de monumentale bomenlijst te halen. Hierdoor is het hoogstwaarschijnlijk dat een kapvergunning niet wordt verleend. Echter wil het college gedeeltelijk gehoor geven aan de motie van de gemeenteraad en belanghebbenden de mogelijkheid bieden om hun democratisch recht uit te oefenen. Dus is het college bereid een aanvraag in te dienen voor een kapvergunning voor de negen platanen. Bij weigeren of verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken en hierdoor wordt het besluitvormingsproces transparant en wordt het besluit door een onafhankelijke (rechterlijke) instantie getoetst.

Grof snoeien (kandelaberen)

In de tussentijd wil het college de platanen gaan kandelaberen (grof snoeien) en hiervoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Door te kandelaberen krijgen de bomen weer een evenwichtigere kroon, blijft de ecologische functie van de bomen gehandhaafd en wordt het gevoel van onveiligheid verminderd.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig