Nieuwsbericht College van B&W Steenbergen wil kwaliteit welzijnswerk verbeteren

Gepubliceerd op: 21 december 2017

Gemeenteraad neemt op 25 januari besluit over plan van aanpak

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen willen samen met de welzijnsorganisaties de kwaliteit van het welzijnswerk verbeteren, zodat alle inwoners op een fijne manier kunnen leven en plezier kunnen hebben. En als het wat minder vanzelf gaat, dan kunnen zij ondersteuning krijgen. Op dit moment wordt het welzijnswerk in Steenbergen door vier organisaties aangeboden. "We willen dit onderbrengen bij één organisatie en ons meer richten op preventie en innovatie", vertelt wethouder Cor van Geel. "We werken straks met een sociaal wijkteam, dat beter in beeld heeft wat onze inwoners nodig hebben om goed te kunnen leven en wonen." In september heeft de raad de grote lijnen om het welzijnswerk te verbeteren goedgekeurd. Het college heeft vervolgens samen met de welzijnspartners in een plan van aanpak uitgewerkt hoe zij dit  wil realiseren. De gemeenteraad besluit op 25 januari 2018 of zij instemt met dit plan van aanpak.

Noodzaak kwaliteit verbeteren

Op dit moment zijn er in Steenbergen drie welzijnspartners: SWOS, WijZijn Traverse Groep, Vraagwijzer en daarnaast het gemeentelijk jongerenwerk en de sportcoaches. Zij bieden samen ondersteuning om het welzijn te bevorderen, zoals mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk, groepen die samen eten, het jongerenwerk, verschillende welzijns- en sportactiviteiten en vrijwilligerswerk zoals het maatjesproject en de formulierenbrigade. De gemeente subsidieert deze partners en betaalt het jongerenwerk. Doordat meerdere partners en partijen ermee bezig zijn, wil de gemeente graag één partner hebben die de samenwerking regelt. Bijvoorbeeld tussen het werk voor de jongeren en de ouderen. Daarnaast wordt de groep die een beroep doet op deze ondersteuning steeds groter, omdat mensen steeds ouder worden. Hierdoor nemen de kosten toe. Om de ondersteuning ook in de toekomst effectief en efficiënt te organiseren, stelt het college de raad voor om het bij één partij onder te brengen: WijZijn Traverse Groep. Deze partij moet zich meer gaan inzetten voor preventie en innovatie dan nu het geval is. Op deze manier wil de gemeente de kwaliteit van het welzijnswerk in de toekomst kunnen garanderen. Ook wil zij de kostenstijging waar mogelijk beperken.

Acties om dit mogelijk te maken

Om dit mogelijk te maken gaat  het personeel van SWOS en Vraagwijzer en de ondersteuning van de ruim 150 vrijwilligers per 1 januari 2019 over naar WijZijn Traverse Groep. "We willen dit zorgvuldig doen. Daarom nemen we hier een jaar de tijd voor. Overigens blijven de vrijwilligers aangestuurd door de voor hen bekende en vertrouwde gezichten,  legt wethouder Cor van Geel uit." Daarnaast willen we aan de slag met het vormen van een sociaal wijkteam, die de vragen en behoeften van onze inwoners gaat ophalen. Het sociaal wijkteam gaat veel meer de kernen in en leert de inwoners echt kennen. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat inwoners van een wijk behoefte hebben aan meer contact met buurtgenoten, kan het sociaal wijkteam een initiatief starten om elkaar in de buurt te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een soort huiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een kopje koffie met elkaar kunnen drinken.  Zij gaan hierbij ook samenwerken met de fysieke wijkteams, die nu al per kern het onderhoud doen van het openbare groen. Als dit wijkteam bijvoorbeeld ziet dat de gordijnen al drie dagen niet open zijn gegaan of het altijd mooi onderhouden tuintje verloederd, trekken zij aan de bel bij het sociale wijkteam.

Meer aandacht voor initiatieven van de samenleving

Ook wil het college initiatieven uit de samenleving beter begeleiden door te starten met overheidsparticipatie. Dit houdt in dat niet de gemeente een project ontwikkeld en uitvoert, maar juist de inwoners met initiatieven kunnen komen en de gemeente hierin ondersteunt. De gemeente heeft nu al een fonds van €50.000,- euro voor initiatieven in de woonomgeving. Het college stelt de raad voor dit fonds te verdubbelen naar €100.000,- euro om ook initiatieven op het gebied van welzijn te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van computer-, taal- of leesles of het samen eten voor mensen die eenzaam zijn. Daarnaast moet het voor inwoners heel makkelijk worden om aanspraak te doen op het initiatievenfonds. Daarom wil het college dat er één aanspreekpunt komt binnen de gemeente. Inwoners die dan een idee hebben om de woonomgeving en de samenhang in de wijk te verbeteren, kunnen hier terecht.

Vervolg

De medewerkers en vrijwilligers van de vier organisaties zijn al door de eigen organisatie geïnformeerd dat er mogelijk iets gaat veranderen. De gemeenteraad besluit op 25 januari of zij instemt met het plan van aanpak om de kwaliteit van het welzijnswerk te verbeteren en het kerngericht werken in te voeren. Als de gemeenteraad instemt, dan gaat de gemeente aan de slag met het uitvoeren van de beide plannen van aanpak. De eerste helft van 2018 gebruikt de gemeente vooral om alles organisatorisch te regelen. In de tweede helft van 2018 gaat de gemeente inwoners informeren over de wijzigingen en de mogelijkheden die dit voor hen biedt, zoals het initiatievenfonds.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig