Nieuwsbericht Buurtonderzoek Steenbergen Zuid i.v.m. vandalisme

Gepubliceerd op: 10 juli 2017

De afgelopen periode vonden er een hoop werkzaamheden plaats in Steenbergen Zuid. Een heel aantal kabels en leidingen zijn vervangen. De komende tijd gaat de gemeente zelf aan de slag met de riolering en herbestratingwerkzaamheden.

Helaas hebben er de laatste periode rondom de werkzaamheden heel wat calamiteiten plaatsgevonden. Vandalisme, kleinschalig en soms ook echt gevaarlijk. Het beperkt zich niet tot vandalisme rondom de werkzaamheden, het valt op dat rondom Steenbergen Zuid meer voorvallen plaatsvinden. Bermbrandjes, vernielingen, brand bij het volkstuinencomplex, brand en sabotage bij het terrein van de survivalclub. We kiezen voor een brede aanpak, er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen. De politie is bezig met een onderzoek om verdere incidenten te voorkomen en de dader(s) op te pakken. Zo heeft er al een gebiedsanalyse plaatsgevonden en het buurtpreventieteam is gevraagd extra oplettend te zijn. We hebben de inwoners van Steenbergen Zuid al meerdere malen opgeroepen om bij verdachte situaties direct te bellen met de politie. Blijf dit zeker ook de komende tijd doen. Inwoners kunnen bellen met 0900 – 8844, bij spoed bel 112.

Buurtonderzoek

Tussen de gemeente, het openbare ministerie en de politie vindt regelmatig overleg plaats. Samen met de politie en buurtpreventieteam Striene Zuid bekijken we de voorvallen en bespreken we wat we daar aan kunnen doen. Woensdag jongstleden heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. Hierin zijn zij overeengekomen een buurtonderzoek te starten.

Burgemeester Van den Belt: "Het aantal incidenten neemt toe, dat baart mij zorgen. Ik zit er bovenop en vind het daarom belangrijk dat er onzichtbaar en zichtbaar aan deze zaak gewerkt wordt. Graag betrekken we ook onze inwoners bij het oplossen van deze zaak. Daarom heb ik aangedrongen op een buurtonderzoek. Dit houdt in dat de politie inwoners huis aan huis bevraagt over verdachte situaties en opmerkelijkheden. Ik ben blij dat we samen met de politie en het openbaar ministerie de urgentie zien en op korte termijn starten met het actief benaderen van de inwoners middels een buurtonderzoek en een flyeractie."

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig