Nieuwsbericht Brabantse Walgemeenten en Mabib ondertekenen samenwerkingsovereenkomst glasvezel

Gepubliceerd op: 30 januari 2018

De colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten stemden in januari 2018 in met de samenwerkingsovereenkomst met Mabib om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Mabib heeft begin 2017 aangegeven bij de gemeenten dat zij glasvezel willen aanleggen in het buitengebied. Omdat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht het erg belangrijk vinden dat ook de inwoners en ondernemers in buitengebied beschikken over een goede internetverbinding, hebben zij het afgelopen jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken. De verwachting is dat Mabib in het eerste kwartaal van 2018 start met het peilen van de interesse bij bewoners en ondernemers om zich aan te sluiten bij glasvezel. Als er voldoende interesse is, start Mabib in het derde kwartaal van 2018 met de aanleg. Vandaag ondertekenden de drie gemeenten en Mabib de samenwerkingsovereenkomst.

De Provincie Noord-Brabant geeft in haar Digitale Agenda 2013-2020 aan dat goed internet bijdraagt aan een leefbaar en vitaal platteland. Ook is het goed voor de werkgelegenheid. Dat vinden ook de drie Brabantse Walgemeenten. Maatschappij Breedband in Brabant B.V. (Mabib) gaf in mei 2017 aan glasvezel aan te willen leggen in Steenbergen, Halderberge en Moerdijk. De gemeente Steenbergen heeft vervolgens aan Mabib gevraagd om dit op te pakken met de Brabantse Walgemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, omdat zij vaker samenwerken. In de periode tussen maart en december 2017 is er veel overleg geweest tussen de gemeenten en Mabib om te kijken wat er mogelijk was om glasvezel aan te leggen en te stroomlijnen.

Rolverdeling

Aandachtspunt tijdens deze overleggen is de rolverdeling geweest. Mabib wil glasvezel aanleggen, de gemeenten willen dit mogelijk maken voor haar inwoners en ondernemers, zonder Mabib hierin voor te trekken ten opzichte van andere bedrijven. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de gemeentelijke bevoegdheden en mogelijke risico's. Zo zijn de gevolgen en aansprakelijkheid bij de aanleg van glasvezel in beeld gebracht. Ook hebben de drie gemeenteraden de legesverordening aangepast, om dergelijke grootschalige en gemeentegrensoverschrijdende projecten mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uitvoeringsregels in alle drie de gemeenten gelijk getrokken, zodat partijen niet te maken krijgen met verschillende regelgeving.

Vervolgstappen

Mabib gaat in het eerste kwartaal van dit jaar de interesse peilen bij de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Als er voldoende belangstelling voor is, gaat Mabib in het derde kwartaal starten met het aanleggen van glasvezel. Mabib is hier verantwoordelijk voor en neemt het voortouw. Ondernemers en inwoners die vragen hebben, kunnen dan ook bij Mabib terecht. De drie gemeenten zien er op toe dat Mabib zich aan de regels houdt zoals binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn gesteld.

Als er onvoldoende mensen geïnteresseerd zijn in glasvezel in de gemeenten en/of een bepaalde wijk, bepaalt Mabib hoe zij hiermee omgaat. De gemeente kan glasvezel niet subsidiëren. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en kan niet in verband met regels rondom staatssteun.

Feestelijke bijeenkomst aanleg glasvezel buitengebied
 

Na ondertekening een feestelijk confettiregen

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig