Nieuwsbericht Blijven scoren, ook met dementie! in het Steenbergse verenigingsleven

Gepubliceerd op: 07 augustus 2017

Hoe kunnen mensen die aan dementie lijden (zo lang mogelijk) actief blijven binnen het verenigingsleven?  Dat hangt in hoge mate af van de manier waarop clubs daarmee omgaan. Reden voor de werkgroep dementievriendelijke gemeente Steenbergen om hieromtrent een speciale avond te verzorgen. Dit gebeurt onder de noemer 'Blijven scoren, ook met dementie!', op donderdag 31 augustus bij Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord.

Leden en bestuurders van verenigingen worden dan op een 'speelse' manier geïnformeerd over dit onderwerp. Of zeg maar gerust hot item, want helaas groeit het aantal mensen met dementie(klachten) hard, dus vereist hun participatie in de samenleving van alledag steeds meer aandacht.

Verenigingen kunnen hierbij een serieuze rol van betekenis spelen. Dat spreekt enerzijds voor zich, maar vrijwilligers hebben het sowieso al erg druk, dus zij kunnen op hun beurt ook wel een steuntje in de rug gebruiken. Vandaar dat de werkgroep dementievriendelijke gemeente Steenbergen deze avond heeft georganiseerd.

Voorstelling

Theatergezelschap Corrie Broks en Co is aangetrokken om de belangstellenden een even interessant als aantrekkelijk programma voor te schotelen. Ter voorbereiding op 'Blijven scoren, ook met dementie!' heeft het gezelschap een aantal lokale verenigingen benaderd, om op basis van hun informatie en ervaringen met dementie een mooie, op maat gesneden voorstelling te presenteren. Gedurende de avond gaat Corrie bovendien het gesprek en de interactie met de aanwezigen aan.

Iedereen welkom

Alle verenigingen uit de gemeente Steenbergen zijn inmiddels uitgenodigd om 'Blijven scoren, ook met dementie!' bij te wonen. Er is in principe ruimte voor vijf vertegenwoordigers per vereniging, waarbij ook nadrukkelijk de aanwezigheid van bestuursleden op prijs wordt gesteld. Voor alle duidelijkheid: eenieder die niet per se aan een vereniging is gebonden, maar wel interesse heeft in dit thema, is ook meer dan welkom.

Aanmelden is wenselijk en kan via Elma van Dongen: e.vandongen@gemeente-steenbergen.nl. Voor nadere informatie kunnen belangstellenden zich eveneens tot Elma van Dongen wenden. Zij is tevens bereikbaar via 14 0167.

Datum en locatie

'Blijven scoren, ook met dementie!' wordt op donderdag 31 augustus gehouden bij Zorghoeve Kakelbont, Boompjesdijk 11 in Dinteloord. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot omstreeks 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig