Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt hoorzitting op 9 november

Gepubliceerd op: 26 oktober 2016

Op woensdag 9 november 2016 om 9:30 uur behandelt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften 32 bezwaarschriften van omwonenden, gericht tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2016 tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'Bouw', 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' voor het plaatsen van diverse objecten op het perceel kadastraal bekend onder sectie E, nummers 85, 86 en 87 te Nieuw-Vossemeer.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 399.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig