Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 13 december

Gepubliceerd op: 28 november 2017

Op woensdag 13 december 2017 om 9:00 uur behandelt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van de burgemeester en wethouders waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de onderdelen 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' en 'Uitrit aanleggen of veranderen' voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (grond)werkzaamheden op het perceel gelegen aan de Lindenburghlaan ong. te Steenbergen.

Om 9.30 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift gericht tegen een verkeersbesluit van het college waarbij is besloten tot een geslotenverklaring voor gemotoriseerde voertuigen op de Notendaalsedijk en Pelsendijk met uitzondering van agrarisch verkeer en verkeer met aantoonbare bestemming en het wijzigen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km op de Notendaalsedijk en de Pelsendijk.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig