Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting 10 januari 2018

Gepubliceerd op: 27 december 2017

Op woensdag 10 januari 2018 om 9:00 uur behandelt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van de burgemeester en wethouders waarbij is besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbreden van een bestaande inrit en het aanleggen van een nieuwe uitrit gelegen ter hoogte van het perceel aan de Roterij 17 in Dinteloord.

Om 9.30 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van het college waarbij is besloten diverse handhavingsverzoeken af te wijzen.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig