Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Brabantse Walgemeenten en Mabib ondertekenen samenwerkingsovereenkomst glasvezel

( 30 januari 2018 )

De colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten stemden in januari 2018 in met de samenwerkingsovereenkomst met Mabib om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Mabib heeft begin 2017 aangegeven bij de gemeenten dat zij glasvezel willen aanleggen in het buitengebied.

 

Waterschap Brabantse Delta start baggerwerkzaamheden en vervangen beschoeiing in de Boomvaart

( 25 januari 2018 )

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen starten donderdag 1 februari met baggerwerkzaamheden op het traject van de Boomvaart ten noorden van de Polderwatering nabij Welberg aan de kade in Steenbergen. Ook worden op een aantal trajecten de beschoeiingen vervangen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni 2018 afgerond. De weersomstandigheden spelen hier een rol bij.

 

Gemeente wil gesprek met inwoners en ondernemers stimuleren

( 23 januari 2018 )

De gemeente Steenbergen gaat voor een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Hiertoe wil de gemeente actief de inwoners en ondernemers betrekken, omdat zij hun buurt als beste kennen. Om dit te onderstrepen, heeft de gemeente een animatie gemaakt. De gemeente ziet dat inwoners steeds vaker de gemeente weten te vinden om in gesprek te gaan over de eigen omgeving. Niet alleen via e-mail en brieven, maar ook via Whatsapp en Facebook. Wethouder Petra Lepolder: "Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening nu al hoger dan in 2015. Om inwoners nog meer uit te nodigen met ons in gesprek te gaan, hebben wij deze animatie gemaakt. We willen inwoners en ondernemers niet alleen betrekken via inloopavonden en enquêtes, maar vinden het belangrijk dat ze ons ook weten te vinden als ze zelf ideeën en suggesties hebben."

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op woensdag 24 januari

( 22 januari 2018 )

De volgende plannen worden behandeld: Lancasterstraat 1 Stb, Pelsendijk 1 NV.

 

Syrische statushouders tekenen participatieovereenkomst

( 19 januari 2018 )

Gistermiddag heeft een groep van ongeveer vijftien statushouders in onze raadszaal een participatieovereenkomst getekend.

 

Wijziging ophalen containers door storm

( 18 januari 2018 )

Om veiligheidsredenen zijn de containers vandaag (18-01-18) niet opgehaald. Haal deze dus zo snel mogelijk naar binnen. De containers die we eigenlijk vandaag moesten ophalen, worden morgen opgehaald als het weer dit toelaat.

 

Gemeente Steenbergen start voorbereidingen haven Dinteloord

( 16 januari 2018 )

De gemeente Steenbergen start met de voorbereidingen om de haven in Dinteloord te vernieuwen. Gezien de procedures die bij zo'n project komen kijken verwachten we dat de schop begin 2019 in de grond gaat.

 

Vuurwerkschade geïnventariseerd

( 09 januari 2018 )

Tijdens de jaarwisseling is voor een bedrag van 8480 euro vuurwerkschade aangericht aan publieke eigendommen. Verspreid over de gemeente Steenbergen moeten vijftien verkeersborden, drie papierbakken, een kunststofcontainer en een lichtmast worden vervangen. Bij het gebouw van peuterspeelzaal Pippi in Steenbergen is een kozijn vernield. De genoemde kosten zijn inclusief de werkuren die voortkomen uit de vuurwerkschade.

 

‘Keuzes maken in het Jaar van de Hond’

( 09 januari 2018 )

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft burgemeester Ruud van den Belt aan 2018 het thema 'keuzes maken' gegeven. ''We leven volgens de Chinese astrologie bovendien in het jaar van de hond en dat staat voor zowel voor loyaliteit en oprechtheid als voor waakzaam en beschermend zijn,'' zo sprak hij de vele bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst gisteravond in het gemeentehuis toe. Onder grote belangstelling, stond burgemeester Van den Belt in zijn toespraak eerst stil bij vele mooie momenten uit het afgelopen jaar, dat in het teken stond van 'kansen pakken'.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari

( 08 januari 2018 )

Burgemeester en wethouders nodigen iedereen van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst, die op maandag 8 januari wordt gehouden in de ontvangsthal van het gemeentehuis.

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op woensdag 10 januari

( 08 januari 2018 )

Agenda: Nieuw-Vossemeersedijk 3 te NV, Oostgroeneweg 9, Willemspolderweg 8 te DI, Engelseweg 1 te KR, Warwickstraat ong, Buiten de Veste ong en drukkerij 6 te STB

 

De Vlietdijk en Polderweg afgesloten op donderdag 11 januari en vrijdag 12 januari

( 08 januari 2018 )

De Vlietdijk en Polderweg zijn van donderdag 11 januari 8.00 uur tot en met vrijdag 12 januari 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Waterschap Brabantse Delta test dan een noodpomp op de locatie van het gemaal Visvliet. Op deze locatie wordt een pomp geplaatst als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet.

 

Rustige jaarwisseling in de gemeente Steenbergen

( 01 januari 2018 )

De jaarwisseling in de gemeente Steenbergen is rustig verlopen. Het eerste beeld dat gegeven is door verschillende instanties is positief.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig