Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Brand Nieuw-Vossemeer

( 29 december 2017 )

Afgelopen nacht heeft er een brand gewoed aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer. Hierbij is een chalet uitgebrand.

 

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen en gewijzigde afvalinzameling

( 28 december 2017 )

In de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn de openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraat en Vraagwijzer/CJG gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde tijden en dagen per locatie.

 

Gemeenten tekenen contract met Thuiszorg West-Brabant voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg

( 27 december 2017 )

De gemeenten Bergen op zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht hebben vandaag, donderdag 21 december, een contract getekend voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

 

Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting 10 januari 2018

( 27 december 2017 )

Op 10 januari 2018 houdt de bezwaarschriftencommissie hoorzittingen vanaf 9:00 uur. Er worden door de bezwaarschriftencommissie twee bezwaarschriften behandeld. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis en is openbaar.

 

Lancering publiekscampagne Heel Steenbergen Stemt!

( 21 december 2017 )

Onder de noemer Heel Steenbergen Stemt heeft burgemeester Ruud van den Belt de aftrap gegeven voor een campagne waarmee de gemeente meer mensen naar de stembus hoopt te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Vier jaar geleden kwam de opkomst in Steenbergen uit op zo'n 45 procent. Dat kan beter, vindt de gemeente(raad), die onderzoek liet doen naar opkomstbevorderende maatregelen. In aanloop naar de verkiezingen vinden daarom uiteenlopende activiteiten plaats, waaraan nadrukkelijk een Steenbergs tintje is gegeven. Zo is er een eigen logo en motto, komen we letterlijk in de stemming door een Steenbergs verkiezingslied, komt er voor het eerst een lokale stemwijzer en een heus verkiezingsfestival!

 

College van B&W Steenbergen wil kwaliteit welzijnswerk verbeteren

( 21 december 2017 )

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen willen samen met de welzijnsorganisaties de kwaliteit van het welzijnswerk verbeteren, zodat alle inwoners op een fijne manier kunnen leven en plezier kunnen hebben. En als het wat minder vanzelf gaat, dan kunnen zij ondersteuning krijgen. Op dit moment wordt het welzijnswerk in Steenbergen door vier organisaties aangeboden. “We willen dit onderbrengen bij één organisatie en ons meer richten op preventie en innovatie”, vertelt wethouder Cor van Geel. “We werken straks met een sociaal wijkteam, dat beter in beeld heeft wat onze inwoners nodig hebben om goed te kunnen leven en wonen.” In september heeft de raad de grote lijnen om het welzijnswerk te verbeteren goedgekeurd. Het college heeft vervolgens samen met de welzijnspartners in een plan van aanpak uitgewerkt hoe zij dit wil realiseren. De gemeenteraad besluit op 25 januari 2018 of zij instemt met dit plan van aanpak.

 

Focus bibliotheken in Steenbergen verandert

( 20 december 2017 )

Speerpunten: voorkomen laaggeletterdheid en stimuleren mediawijsheid, bibliotheek Dinteloord verplaatst naar basisscholen en breidt collectie uit

 

19 december in de middag gesloten

( 18 december 2017 )

Het gemeentehuis is dinsdag 19 december vanaf 13.00 uur gesloten. Ook zijn wij telefonisch, via social media en Whatsapp niet bereikbaar. De publieksbalies zijn de hele dag gesloten. U kunt in de ochtend wel terecht bij de centrale balie voor het afhalen van reisdocumenten.

 

IJspret en Glas in 't bakkie gaan hand in hand

( 15 december 2017 )

Gianni Romme, (oud-)schaatskampioen én glascoach van Nederland, was zaterdag 9 december in Steenbergen voor de opening van het IJsfestijn én de campagne 'Glas in 't Bakkie'.

 

Begroting 2018 in vogelvlucht

( 13 december 2017 )

Wilt u snel weten hoe onze gemeente er financieel voorstaat en wat u betaalt aan lokale heffingen? Kijk dan op de infographic van de programmabegroting 2018! Die laat in vogelvlucht alle inkomsten en uitgaven van de gemeente zien en bijvoorbeeld ook wat er per inwoner wordt uitgegeven aan zaken als veiligheid, sport, cultuur, onderwijs, Wmo, wonen en onderhoud van de openbare ruimte. Wilt u meer weten over de gemeentelijke financiën? De volledige programmabegroting is natuurlijk ook op onze website te vinden: https://programmabegroting.gemeente-steenbergen.nl/

 

Gemeentelijke archieven t/m 1996 overgebracht naar archiefbewaarplaats in Bergen op Zoom

( 13 december 2017 )

Vanaf half november tot eind december worden de archieven ouder dan 20 jaar die wettelijk bewaard dienen te worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Bergen op Zoom. Dit op grond van de Archiefwet. Wanneer de archieven overgebracht zijn naar de archiefbewaarplaats zijn ze openbaar en voor iedereen gratis beschikbaar.

 

Meld vuurwerkoverlast bij de politie

( 11 december 2017 )

Ondanks dat het pas op 31 december vanaf 18.00 uur is toegestaan om vuurwerk af te steken, merkt de politie jaarlijks dat niet iedereen daarop kan wachten. Veel mensen hebben last van te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Heeft u overlast van vuurwerk in uw buurt? Meld dit dan rechtstreeks bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

 

Start werkzaamheden Bouwrijp maken Pinas Fase 1 in Dinteloord

( 11 december 2017 )

In opdracht van de gemeente Steenbergen gaat Aannemingsbedrijf Wegenbouw 2000 vanaf 12 december 2017 het 1e gedeelte van bestemmingsplan de Pinas in Dinteloord bouwrijp maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Pinas. Ter hoogte van de nieuwe aansluitingen van het plan kan er overlast ontstaan voor de inwoners en het doorgaand verkeer.

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 13 december

( 11 december 2017 )

De volgende plannen worden o.a. behandeld: Roosendaalseweg 22 Kr, Helenahoeve DH, Mariaweg en Steenbergseweg Di.

 

Wegafsluitingen Nieuw-Vossemeer

( 06 december 2017 )

Op 11 en 12 december is een gedeelte van de Zeeweg afgesloten en van 11 t/m 13 december is een deel van de Julianstraat afgesloten. Lees meer....

 

‘Van goed naar goud’ met Gianni Romme

( 05 december 2017 )

Niemand minder dan meervoudig Olympisch en wereldkampioen schaatsen Gianni Romme is zaterdag 9 december te gast rondom het IJsfestijn op de Markt in Steenbergen. Als ambassadeur van de campagne 'Gas op Glas' motiveert hij het publiek om verpakkingsglas zo goed mogelijk te scheiden. Tegelijkertijd geven medewerkers van de gemeente tekst en uitleg over het omgekeerd inzamelen, dat volgend voorjaar wordt ingevoerd.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig