Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 13 september

( 31 augustus 2017 )

Op 13 september 2017 houdt de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting vanaf 9:00 uur. Er worden door de bezwaarschriftencommissie 1 bezwaarschrift behandeld. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis en is openbaar.

 

Hoofduitgangspunten centrum Welberg vastgesteld door college

( 30 augustus 2017 )

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering, een informatieavond en intensief overleg met betrokken partijen heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal hoofduitgangspunten vastgesteld voor het centrumgebied in Welberg. Deze uitgangspunten worden op 28 september voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Open Monumentendag op 9 en 10 september

( 30 augustus 2017 )

De gemeente Steenbergen is rijk aan cultureel erfgoed. Het landschap kenmerkt zich door een uniek polderlandschap met veel water, waarin de verschillende kernen onderling verbonden zijn. In deze kernen staan veel karakteristieke panden en objecten die in combinatie met de verhalen erachter de geschiedenis van Steenbergen vertellen. Tijdens Open Monumentendag op 9 en 10 september staat dit cultureel erfgoed in the spotlights. Verschillende monumenten in de kernen openen hun deuren voor het publiek.

 

College stelt kaders vast voor de toekomst van het welzijnswerk

( 29 augustus 2017 )

Samen met Stichting Vraagwijzer, SWOS en Wijzijn Traversegroep heeft de gemeente Steenbergen kaders opgesteld die nodig zijn om het nieuwe welzijnswerk goed te kunnen organiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaders vastgesteld en ze worden op 4 september in een oordeelsvormende vergadering besproken door de gemeenteraad.

 

Maandag 18 september beeldvormende vergadering over het evenementenbeleid

( 25 augustus 2017 )

De gemeenteraad van Steenbergen organiseert op maandag 18 september een beeldvormende vergadering over het evenementenbeleid.

 

Gemeente verstrekt lening aan Scouting Steenbergen voor vervangen asbestdak

( 24 augustus 2017 )

Het college van B&W van de gemeente Steenbergen verstrekt een lening van € 20.000 aan Stichting Scouting Steenbergen voor het vervangen van het asbestdak van het scoutinggebouw. Dit doet de gemeente in het kader van haar publieke taak. De gemeente wil namelijk voorkomen dat er in de toekomst gezondheidsrisico's ontstaan naar aanleiding van het asbest. Met het geld kan Scouting Steenbergen het dak al in september laten vervangen. De werkzaamheden duren vier dagen en vinden doordeweeks plaats. Hierdoor kunnen de scoutingactiviteiten op zaterdag gewoon doorgaan. De ouders van de leden worden bijgepraat over de situatie tijdens een informatieavond op zaterdag 9 september.

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op donderdag 24 augustus 2017

( 23 augustus 2017 )

De volgende plannen worden behandeld: Liberatorstraat 3 te Stb - Heensedijk 18 te DH - Willemspolderweg 2 te DI

 

Inloopavonden hoogspanningsverbinding Zuid West 380 kV Oost

( 22 augustus 2017 )

Het ministerie van Economische zaken ontwikkelt een hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Deze verbinding loopt door een klein deel van Zeeland en een deel van Brabant. Voor mensen die informatie willen over het tracé en vragen willen stellen, worden vier inloopavonden georganiseerd.

 

N259 tussen Steenbergen en Dinteloord afgesloten van 21 augustus tot 4 september

( 21 augustus 2017 )

In opdracht van de gemeente Steenbergen gaat aannemingsbedrijf Landheer Infra van maandag 21 augustus tot maandag 4 september werkzaamheden uitvoeren aan de N259. Deze weg wordt dan voor een periode van 2 weken geheel afgesloten.

 

Veiligheid balkons in Steenbergen

( 17 augustus 2017 )

Woningcorporatie Stadlander heeft de veiligheid van hun woningen onderzocht. Bij 39 woningen aan Sint Ontcommerstraat, Ravelijnstraat en Stadshillen is geconstateerd dat het balkon, bij extreme belasting, niet veilig is. Wij hebben een overzicht gemaakt van mogelijke vragen en antwoorden.

 

Afvalcontainers niet overal geleegd

( 16 augustus 2017 )

In verband met de Kleine Tour en een kapotte wagen heeft het afvalinzamelbedrijf gisteren niet overal de afvalcontainers kunnen legen. Zij gaan vandaag verder met het inzamelen. Laat de container vooral nog even aan straat staan, zodat deze vandaag geleegd kan worden.

 

Presentatie Centrumplan Welberg

( 15 augustus 2017 )

Op 12 juli was er een informatieavond over het Centrumplan Welberg. Bent u niet aanwezig geweest of wilt u de presentatie nog eens terugkijken? De presentatie is toegevoegd aan dit bericht.

 

Huis van Morgen komt naar Steenbergen

( 14 augustus 2017 )

Het Huis van Morgen komt, van woensdag 13 september t/m zaterdag 21 oktober, als pop-up store naar Steenbergen.

 

September is Cultuurmaand in de gemeente Steenbergen

( 09 augustus 2017 )

De hele maand september is het Cultuurmaand in de gemeente Steenbergen. Tijdens deze maand worden er in alle kernen extra culturele activiteiten georganiseerd.

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op donderdag 10 augustus

( 08 augustus 2017 )

O.a. de volgende punten staan op de agenda: Hanedreef 25 te Kruisland, Oostgroeneweg 9 te Dinteloord, Drukkerij 3 te Steenbergen.

 

Blijven scoren, ook met dementie! in het Steenbergse verenigingsleven

( 07 augustus 2017 )

Hoe kunnen mensen met dementie actief blijven binnen het verenigingsleven? Dat hangt in hoge mate af van de manier waarop clubs daarmee omgaan. Reden voor de werkgroep dementievriendelijke gemeente Steenbergen om hieromtrent een speciale avond te verzorgen.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig