Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Succesvolle samenwerking leerplicht; Aantal voortijdig schoolverlaters daalt

( 30 maart 2017 )

Op 28 maart 2017 hebben wethouders Onderwijs in de gemeenten Steenbergen, Halderberge, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal de overeenkomst regionale leerplicht verlengd voor een periode drie jaar. Twee jaar geleden is een regionale leerplicht organisatie gevormd voor het onderwijs. Deze samenwerking levert nu positieve resultaten op en is positief beoordeeld. Zo is er is een daling van het aantal nieuwe meldingen voortijdig schoolverlaters van 360 naar 253. Daarom zal de regionale leerplicht samenwerking komende jaren worden voortgezet.

 

Samenwerking maakt Glasvezel mogelijk in het buitengebied Brabantse Wal

( 29 maart 2017 )

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht onderzoeken samen de mogelijkheid van aanleg van glasvezel in het buitengebied. Onlangs is een gesprek geweest met Mabib, de Maatschappij voor Breedband Internet Brabant. Na de zomer inventariseert deze marktpartij hoeveel percelen een aansluiting wensen. Minimaal 55% van de percelen zijn nodig om daadwerkelijk aanleg te kunnen realiseren.

 

Op 4 april gaat het onderzoek naar verkeersbeïnvloeding in de kern Steenbergen van start

( 28 maart 2017 )

Van 4 t/m 11 april zullen op de belangrijkste invalswegen van de kern Steenbergen verkeerstellingen en kentekenregistratie plaatsvinden. Op 9 locaties worden camera’s geplaatst die gedurende 24 uur per dag het verkeer lokaliseren. Naast de verkeersintensiteit worden ook de verkeersbewegingen vastgelegd. Hierbij worden de kentekens uitsluitend geregistreerd voor het bepalen van de herkomst en bestemming.

 

Boomfeestdag

( 27 maart 2017 )

Ter ere van de nationale boomfeestdag heeft wethouder Zijlmans samen met leerlingen van OBS de Regenboog 7 bomen geplant. Een Iep, 3 Sierkersen en 3 Elzen zijn geplant in Prinses Marijkestraat. Het was een leuke, zonnige ochtend en de kinderen hebben goed hun best gedaan. Ze hebben na afloop ook allemaal nog een zelfbouw mussenflat naar huis meegekregen.

 

Colleges van brabantse wal gemeenten presenteren Ontwerpvisie op samenwerken

( 23 maart 2017 )

Donderdagochtend presenteerden de colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie Brabantse Walgemeenten hun gezamenlijke visie op de samenwerking. De colleges van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien vooral kansen voor het behoud van een uniek natuurlandschap, een excellente woonomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen. Maintenance, biobased economy en logistiek vormen onderdeel van de economische pijler van de Regio West-Brabant. Via de regio profiteert De Brabantse Wal van deze economische topsectoren.

 

Ondertekening groepsdetachteringsovereenkomst gemeente en WVS

( 23 maart 2017 )

De gemeente Steenbergen en WVS hebben de groepsdetacheringsovereenkomsten ondertekend en leggen daarmee afspraken vast over de structurele inzet van WVS medewerkers in de wijkteams voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte.

 

21 maart 2017 is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

( 20 maart 2017 )

Naast ras, afkomst of huidskleur zijn er veel andere eigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat jij als ‘anders’ wordt gezien. Maar het ‘anders’ mogen zijn, is juist de basis voor de vrijheid en gelijkwaardigheid waar in Nederland zoveel waarde aan gehecht wordt.

 

Agenda vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op woensdag 22 maart 2017

( 20 maart 2017 )

De volgende plannen staan op de agenda: Lindenburghlaan 7, Prins Reinierstraat 18, Pastoor Kerckerstraat 60, Kaaistraat 14, Molenweg 49 t/m 79 te Stb en Beneden Sasweg 8 te DH

 

Enquête onveiligheidsgevoel centrum Steenbergen

( 17 maart 2017 )

Inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad Steenbergen worden opgeroepen om deel te nemen aan de enquête over onveiligheidsgevoel in het stadscentrum van Steenbergen.

 

Inwoners gemeente Steenbergen maken schoon

( 17 maart 2017 )

Een schone leefomgeving dat wil toch iedereen? Daarom doen inwoners van de gemeente Steenbergen mee aan de landelijke schoonmaakdag op 25 maart. We gaan zelfs al eerder van start namelijk op 18 maart.

 

Burgemeester Ruud van den Belt: Tevreden over verloop verkiezingen

( 16 maart 2017 )

Gisteren hebben mensen hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in de gemeente Steenbergen hebben mensen dit in grote getale gedaan. Met een opkomst van bijna 80 % heeft de inwoner uit alle kernen van de Gemeente Steenbergen zich laten horen. Daar ben ik als burgemeester tevreden over omdat u met het uitbrengen van uw stem invloed uitoefent op de koers van Nederland voor de komende periode.

 

Ter inzage legging proces-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

( 16 maart 2017 )

Vanaf vrijdag 17 maart 2017 tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, liggen de processen-verbaal van de stembureaus (N 10) en het proces-verbaal met de totale uitslag (N 11), ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.

 

Steenbergen brengt zijn stem uit

( 15 maart 2017 )

De opkomst in de gemeente Steenbergen verloopt goed. In de loop van de ochtend ligt het opkomstpercentage in de gemeente Steenbergen op 22 %

 

Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 12 april

( 15 maart 2017 )

Op 12 april 2017 houdt de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting vanaf 9:00 uur. Er worden door de bezwaarschriftencommissie meerdere bezwaarschriften behandeld. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis en is in beginsel openbaar.

 

15 maart 2017: Tweede Kamer verkiezingen

( 10 maart 2017 )

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de landelijke verkiezingen plaats. In de gemeente Steenbergen kunnen inwoners op 12 stembureaus terecht om hun stem uit te brengen. Om de opkomst te bevorderen en lange wachttijden te voorkomen zijn er twee stembureaus (her)opent.

 

Boek over Fort Henricus

( 10 maart 2017 )

Prof. dr. J.M.G. Han Leune heeft op woensdag 8 maart a.s. zijn boek over Fort Henricus gepresenteerd in de bibliotheek van Steenbergen. Het boek heet Het Fort Henricus te Steenbergen” is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Steenbergen.

 

Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking

( 09 maart 2017 )

Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting. Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

 

Bijeenkomst Omgekeerd Inzamelen voor dorpsraden en stadsraad

( 08 maart 2017 )

Op dinsdagavond 7 maart heeft de gemeente een bijeenkomst over het Omgekeerd Inzamelen georganiseerd voor de dorpsraden en stadsraad. Zij waren allen van de partij.

 

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op donderdag 9 maart

( 07 maart 2017 )

De volgende plannen worden behandeld; Langeweg 4 Kr - Zeelandweg-Oost 30 Stb - Drietak 4 Kr

 

Simpel en kosteloos een openbare laadpaal aanvragen

( 06 maart 2017 )

Het aantal e-rijders in de gemeente Steenbergen neemt toe. Het is mogelijk om een openbare laadpaal aan te vragen bij een marktpartij waarmee de gemeente Steenbergen een overeenkomst heeft gesloten.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig