Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Gemeenteraad stemt in met beleidsplannen en verordeningen Wmo en Jeugd

( 31 oktober 2014 )

De gemeenteraad in Steenbergen heeft ingestemd met de beleidsplannen en verordeningen van Wmo en Jeugd. De stukken zijn tot stand gekomen in de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Het is aan de gemeenteraden van alle gemeenten afzonderlijk om hier rond deze periode over te beslissen.

 

Herdenkingsactiviteiten in Steenbergen op 2 november

( 31 oktober 2014 )

Op zondag 2 november 2014 staan een aantal herdenkingsactiviteiten op het programma, waarbij ook een afvaardiging van het college van burgemeesters en wethouders aanwezig is.

 

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014

( 28 oktober 2014 )

Mensen met de laagste inkomens hebben dit jaar eenmalig recht op een tegemoetkoming in hun koopkracht.

 

Vergadering welstandscommissie op 29 oktober

( 28 oktober 2014 )

Op woensdag 29 oktober worden de volgende plannen behandeld: Stoofdijk 29a, Wijngaarden Bolwerk 26, Middenwal 1 te Stb en Benedensasweg te Di

 

Informatieavond op 5 november over JOP in Dinteloord

( 27 oktober 2014 )

Op 5 november organiseert de gemeente een informatieavond over een jongerenontmoetingsplek en nieuwe speelvoorziening in Dinteloord.

 

Wees extra alert in donkere herfst- en wintermaanden

( 24 oktober 2014 )

In de donkere herfst- en wintermaanden is de politie extra alert op woninginbraken, overvallen en straatroven. Maar de politie heeft ook de ogen en oren van alle inwoners hard nodig om verdachte zaken te melden.

 

Bijeenkomst voor zelfstandige ondernemers in de jeugdzorg

( 20 oktober 2014 )

Op maandag 27 oktober a.s. organiseren de negen gemeenten in West-Brabant West een informatiebijeenkomst voor aanbieders in de jeugdzorg.

 

Werkzaamheden Prinses Irenestraat Dinteloord

( 20 oktober 2014 )

In week 44 starten de werkzaamheden in de Prinses Irenestraat in Dinteloord. De kwaliteit van het openbaar groen wordt verbeterd en de containerplaats wordt aangepast.

 

Sweet Eve aardbeien

( 17 oktober 2014 )

Op 25 juni van dit jaar lanceerden VitalBerry BV de Sweet Eve aardbeien in de gemeente Steenbergen bij aardbeienteler Rini Goossens. Wethouder Vincent van den Bosch was aanwezig en nam het eerste mandje met aardbeien aan uit handen van de leerlingen van De Nieuwe Veste.

 

Doe de Zonnescan!

( 15 oktober 2014 )

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

 

Onjuist aanbieden van de afvalcontainer

( 14 oktober 2014 )

Het komt steeds meer voor dat burgers de afvalcontainer aanbieden met het deksel wagenwijd open. Dit terwijl de container met een gesloten deksel aangeboden dient te worden. Met name de kleine restafvalcontainers zijn vaak overvol.

 

Nieuwe vlaggen bij Dinteloordse haven

( 14 oktober 2014 )

De dorpsraad van Dinteloord krijgt elk jaar een vast subsidiebedrag, maar mag daarnaast een bedrag van 25 eurocent per inwoner besteden aan leefbaarheidsprojecten.

 

Een dikke 10 als je op de weg wordt gezien!

( 08 oktober 2014 )

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Vanaf oktober worden de dagen weer korter. De donkere dagen zorgen ervoor dat fietsers minder zichtbaar worden in het verkeer en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Om fietsers beter zichtbaar te laten zijn is een goed werkende fietsverlichting van groot belang.

 

College presenteert Collegeprogramma 2014-2018 en concept Programmabegroting 2015

( 07 oktober 2014 )

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben vandaag het Collegeprogramma 2014-2018 en de concept Programmabegroting 2015 gepresenteerd. In het collegeprogramma zet het college uiteen welke acties het college de komende vier jaar gaat realiseren. De programmabegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Hoe kunt u als vrijwilliger helpen kinderen en jongeren een Veilig Thuis te geven?

( 03 oktober 2014 )

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een serieus probleem. Het komt in vele vormen voor en er rust een groot taboe op. Kinderen en jongeren treden vaak niet naar buiten als ze slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld omdat ze dat nog niet kunnen of uit schaamte of uit angst voor de gevolgen.

 

Verbindingsweg knooppunt Zoomland en opritten twee nachten dicht

( 02 oktober 2014 )

Rijkswaterstaat voert in de nachten van 3 op 4 en van 4 op 5 oktober werkzaamheden uit aan knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom. De verbindingsweg van de A4 naar de A58, de oprit naar knooppunt Zoomland en oprit 27 Bergen op Zoom zijn deze nachten afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig