Nieuwsperiode

Jaren

Maanden

Gemeente gaat controleren op aangifte hondenbelasting

( 31 maart 2014 )

De gemeente Steenbergen begint op 31 maart met een controleactie op de aangifte van honden voor het betalen van hondenbelasting. Daarvoor gaan controleurs van een extern bureau namens de gemeente Steenbergen langs de deuren.

 

Wegafsluiting Grote Kerkstraat 31 maart en werkzaamheden brug Beneden Sas op 2 april

( 27 maart 2014 )

Op 31 maart 2014 worden er werkzaamheden verricht in de Grote Kerkstraat en op 2 april aan de brug bij het Beneden Sas.

 

Hulp aan ondernemers via '155-red-een-bedrijf'

( 25 maart 2014 )

ISD Brabantse Wal (gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen.

 

Gemeente Steenbergen ondersteunt NLdoet

( 25 maart 2014 )

Wethouder Bert van Kesteren ontving vrijdagochtend 21 maart een groot gezelschap bewoners van De Lindenburgh en Onze Stede in het kader van NLdoet. Ze kregen een rondleiding door het gemeentehuis.

 

Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting

( 24 maart 2014 )

Op woensdag 9 april 2014 om 09.00 uur stelt de commissie voor de behandeling van de bezwaarschriften de heer C. Clarijs in de gelegenheid zijn bezwaren toe te lichten ......

 

Woont de Wereldverbeteraar van het jaar in gemeente Steenbergen?

( 24 maart 2014 )

De VNG Millennium Gemeente campagne is op zoek naar de Wereldverbeteraar van het Jaar.

 

Acties voor landelijke Opschoondag trekken 22 tot en met 29 maart zeer groot aantal vrijwilligers in Steenbergen

( 24 maart 2014 )

Op zaterdag 29 maart is het Landelijke Opschoondag, maar in de gemeente Steenbergen worden al in de hele week vóór deze datum opschoonacties gehouden.

 

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 gemeente Steenbergen

( 20 maart 2014 )

Vanochtend om 10.00 uur zijn de voorlopige uitslagen van de gemeente Steenbergen in de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 bekend gemaakt. Deze uitslagen zijn voorlopige uitslagen

 

Openbare bijeenkomst centraal stembureau voor vaststellen verkiezingsuitslagen

( 20 maart 2014 )

Het centraal stembureau van de gemeente Steenbergen komt op vrijdag 21 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, bijeen om de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014 bekend te maken. De zitting van het centraal stembureau is openbaar.

 

Succesvolle samenwerking met Burgerpanel website krijgt vervolg

( 19 maart 2014 )

Het Burgerpanel van de gemeentelijke website van de gemeente Steenbergen blijft zich ook in 2014 inzetten om de website van de gemeente verder te verbeteren.

 

Nestkastjes kunnen deze week nog worden opgehaald

( 18 maart 2014 )

Alle mensen die zich hadden aangemeld voor een nestkastje en afgelopen zaterdag niet in de gelegenheid waren het nestkastje op te halen...

 

Vergadering welstandscommissie

( 18 maart 2014 )

Op 20 maart vergadert de welstandscommissie van 13:30 tot 14:30 uur in het gemeentehuis van Steenbergen, Buiten de Veste 1.

 

Zaterdag 15 maart ophalen bouwpakket nestkastje

( 14 maart 2014 )

De inwoners van Steenbergen hebben met zeer groot enthousiasme gereageerd op de actie om een nestkast voor vogels aan te vragen. Deze actie, die op zaterdag 22 februari van start ging, gaf de Steenbergenaren de mogelijkheid om door het inleveren van een bon een gratis vogelnestkast te krijgen.

 

Provincie investeert opnieuw in Brabantse Wal met West Brabantse Waterlinie

( 12 maart 2014 )

De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw investeren in de Brabantse Wal: nadat eerder al een subsidieaanvraag van het project De Zoom werd gehonoreerd, krijgt nu ook het project West Brabantse Waterlinie een flinke impuls door provinciale subsidie. Het project gaat onderdeel uitmaken van het provinciale investeringsprogramma Landschappen van Allure.

 

Geen verontreiniging van grond en water na onschadelijk maken V1

( 11 maart 2014 )

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek laten verrichten naar de bodem-en waterkwaliteit na het onschadelijk maken van de bom.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig