Regeling Mandaatbesluit

Wettechnische informatie

Wettechnische informatie
Omschrijving Inhoud
Officiële naam: Mandaatbesluit
Citeertitel: Mandaatbesluit
Naam organisatie: Steenbergen
Besloten door: college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: algemeen
Datum inwerkingtreding: 01-10-2017

Grondslagen

 • Gemeentewet art. 231 tweede lid onderdeel C

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terug-
werkende-
kracht t/m
Datum
uitwerking-
treding
Betreft Datum
onder-
tekening
Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
01-10-2017 Mandaatbesluit 13-09-2017 Gemeentebald BM1703295

Inleiding

De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Steenbergen:

overwegende dat het Hoofd afdeling Publiekszaken bij besluit van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 is aangewezen als gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet;

overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheid van de ambtenaar belast met de invordering met betrekking tot artikel 231 tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet te mandateren.

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

Besluit:

Onderstaande personen (zijnde medewerkers van Flanderijn Invordering B.V.) mandaat te verlenen op grond van artikel 231 tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren. Hieronder worden onder andere verstaan de volgende werkzaamheden:

 • -

  printen en per post verzenden van de dwangbevelen

 • -

  betekening van een hernieuwd bevel tot betaling

 • -

  zorg voor ontvangst van betalingen

 • -

  administratieve werkzaamheden

Dit besluit is van toepassing op hieronder genoemde werknemers in dienst van Flanderijn Invordering B.V. die namens de gemeente invorderingswerkzaamheden verrichten;

Mevr. A.M.E.M. Beurskens-Roumen, geboren 02-06-1952 te Horn

Mevr. P.M.G.S. van Helden-Luijten, geboren 20-03-1965 te Nunhem

Dhr. H.L.J.W.A. Leppink, geboren 27-08-1956 te Kerkrade

Dhr. A.M.M. Wagenmakers, geboren op 21-10-1959 te Oss

Mevr. S.J.M. Vissers, geboren op 07-08-1992 te Venray

Dhr. M.W.A. Vogels, geboren op 26-10-1989 te Herpen

Steenbergen,13 september 2017

De ambtenaar belast met de invordering voornoemd,

M.S.A. van Leeuwen