Regeling Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2017

Wettechnische informatie

Wettechnische informatie
Omschrijving Inhoud
Officiële naam: Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2017
Citeertitel: Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2017
Naam organisatie: Steenbergen
Besloten door: college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: bestuur en recht
Datum inwerkingtreding: 15-04-2017

Grondslagen

 • Gemeentewet artikel 160 lid 1 ondr f
 • Gemeentewet artikel 171

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terug-
werkende-
kracht t/m
Datum
uitwerking-
treding
Betreft Datum
onder-
tekening
Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
15-04-2017 Nieuwe regeling 14-03-2017 Gemeenteblad BM1700742

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het gewenst is om ambtenaren genoemd in het overzicht "Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen" te machtigen.

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft):

 • -

  te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen;

 • -

  geven hen de bevoegdheid al hetgeen te doen en naar voren te brengen wat noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar- dan wel (hoger)beroepsschrift ter zitting en voorafgaand aan de zitting;

met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen”.

Citeertitel en inwerkingtreding :

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel “Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2017”. Het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 15 april 2017.

 • 3.

  Met inwerkingtreding van dit besluit, komt het “Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2016” te vervallen.

 • 4.

  De machtigingsduur betreft één jaar en loopt tot en met 14 april 2018.

Regeling informatie
Steenbergen, 14 maart 2017
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

De burgemeester voornoemd,

R.P. van den Belt, MBA

Overzicht procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen

Regeling informatie
Regelgeving Milieuwetgeving Woningwetgeving Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving Drank- en Horecawetgeving APV Wabo Wet Natuurbescherming 2017 Awb WOB WHO Verkeerswetgeving Wegenwet Wet Woon- en ligschepen Bomenverordening Afvalstoffenverordening Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet op specifiek cultuurbeleid Jeugdwet Participatiewet Wet werk en bijstand Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet basisregistratie personen
Afdeling Beleid
Dhr. K. Kerstens X X X X X X X
Dhr. drs. M. Meulblok X X X X X X X X X X X
Dhr. mr. M. de Jong X X X X X X X X
Dhr. mr. H.H.C. Mailoa X X X X X X X X X X
Dhr. drs. ing. J.M.P.C. Groenland X X X X X X X X X X
Dhr. J.J.F.L. Peijs X X X
Dhr. P.J. Kop X X X X X
Dhr. C. Franken X X X X X X X X X X X X X X X
Mevr. mr. C.M.J. van de Water X X X X X X X X X X X X X X X
Dhr. A.A,A,J. van Loon X X X X X X X
Mevr. I. van Meer X X X X
Regelgeving Milieuwetgeving Woningwetgeving Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving Drank- en Horecawetgeving APV Wabo Wet Natuurbescherming 2017 Awb WOB WHO Verkeerswetgeving Wegenwet Wet Woon- en ligschepen Bomenverordening Afvalstoffenverordening Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet op specifiek cultuurbeleid Jeugdwet Participatiewet Wet werk en bijstand Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet basisregistratie personen
Mevr. C. van Gastel X X X X
Mevr. C. P.J.M. .Jongeneelen-Havermans X X X X
Mevr. W. Veeke X X X X X
Mevr. M. Beens X X X X
Mevr. M. van Vliet X X X X X X
Dhr. R. Peeters X X X X X X
Dhr. drs. H-J. Keur X X X
Mevr. C. Houke-Menheere X X X X X X
Mevr. E. van Dongen X X X X
Regelgeving Milieuwetgeving Woningwetgeving Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving Drank- en Horecawetgeving APV Wabo Wet Natuurbescherming 2017 Awb WOB WHO Verkeerswetgeving Wegenwet Wet Woon- en ligschepen Bomenverordening Afvalstoffenverordening Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet op specifiek cultuurbeleid Jeugdwet Participatiewet Wet werk en bijstand Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet basisregistratie personenWet basisregistratie personen
Afdeling Publiekszaken
Mevr. ing. AC. Ferket-van Ooi X X X X X X X X X X X X X X X
Dhr. M.S.A. van Leeuwen X X X X X X X X
Mevr. mr. M. Busse X X X X X X X X X X X X X X X
Dhr. Ing. G.A.R. van Strien X X X X X X X X X X X X X X X
Mevr. S.D. Verwijs X X X X
Afdeling Staf
Mevr. mr. B. Jansen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Dhr. C.J.G Suijkerbuijk X X X X X X X X X
Mevr. mr. C. van Nispen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mevr. G. G.A. van ’t Noordende-IJtsma X X X
Regeling informatie
Regelgeving Milieuwetgeving Woningwetgeving Ruimtelijke ontwikkeling wetgeving Drank- en Horecawetgeving APV Wabo Wet Natuurbescherming 2017 Awb WOB WHO Verkeerswetgeving Wegenwet Wet Woon- en ligschepen Bomenverordening Afvalstoffenverordening Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet op specifiek cultuurbeleid Jeugdwet Participatiewet Wet werk en bijstand Wet op het primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op de expertisecentra Wet basisregistratie personen
Afdeling Beheer
Mevr. L. Ligtenberg X X X X X
Mevr. F. Jansen X X X X X X X
Centrum voor Jeugd en Gezin
Mevr. S. Backx X X X X
Mevr. I. van Geel X X X X
Mevr. Y.P. van der Meij X X X X
Mevr. E. Jacobs X X X X
Mevr. M. Damen X X X X
Mevr. M. van der Mark X X X X
Mevr. M.A. Perdaems-Schouls X X X X
Mevr. J.H. Harteveld-Meulmeester X X X X